En af de mest læste artikler på min blog handler om det japanske begreb ikigai. Det er et koncept, der bedst kan oversættes med ”en grund til at være.” Det referer til den dybtfølte glæde, der opstår, når du lever i overensstemmelse med dine værdier, passioner, og det, du er god til, samtidig med, at du bidrager til samfundsfællesskabet. Det er en balance mellem det, der giver livet mening, glæde, tilfredsstillelse, og det, som samfundet har brug for. Ikigai ligger i skæringspunktet mellem disse aspekter, og når du finder dit ikigai, giver det dig en følelse af opfyldelse og livsglæde.

Efterhånden er det nogle år siden, jeg skrev artiklen om ikigai, og det er som om, at både min tilværelse og verden i det hele taget ser anderledes ud end for få år siden. Jeg er derfor begyndt at spekulere på, om mit ikigai har ændret sig. I dag er mine børn teenagere, jeg har mistet min mor, skrevet nye bøger, og siden artiklen udkom, har der været en global pandemi, der er udbrudt krig flere steder i verden, og kunstig intelligens har fået et gennembrud, der omkalfatrer vores tilværelse.

Derfor er det også relevant at spørge:

Ændrer vores livsformål sig med tiden? Forandres vores ikigai over tid?

Jeg tror, at det grundlæggende svar, er ja.

Fire årsager til at dit ikigai ændrer sig

Ikigai er ikke et statisk koncept. Det er dynamisk, og det kan ændre sig gennem livet, for det afspejler din indre vækst, dine erfaringer og dine skiftende livsomstændigheder. Vi opdager det bare ikke. Det, der sker, er at vi ofte har så travlt i hverdagen, at vi glemmer at standse op, træde et skridt tilbage og reflektere over, om vores ikigai har ændret sig. Hvis det er tilfældet, skyldes det som regel en eller fere af disse fire årsager.

1) Personlig udvikling

Du udvikler dig, du lærer nye ting, og du får nye interesser. En naturlig konsekvens heraf, er, at det der engang gav mening for dig, måske ikke længere føles lige så vigtigt. I så fald kan dit ikigai skifte retning.

2) Livsfaser

Forskellige livsfaser medfører helt naturligt, at du har forskellige prioriteter og ansvar. Der er forskal på at have små børn, der ikke sover om natten, og have voksne børn der er flyttet hjemmefra. Tidligt i karrieren fokuserer mange på deres professionelle udvikling, mens deres ikigai senere i livet kan kredse om fritidsinteresser, familie, rejser eller frivilligt arbejde.

3) Sociale og kulturelle ændringer

Ligesom du selv gør det, så ændrer samfundet sig også med tiden. Det, der på et tidspunkt blev betragtet som værdifuldt eller nødvendigt, kan være forandret til noget helt andet i dag. Det påvirker, hvordan dit individuelle bidrag til samfundet bliver vurderet, og det kan igen påvirke dit ikigai.

4) Selverkendelse og refleksion

Du bliver klogere med årene. Med tiden får du en dybere selvindsigt og forståelse af, hvad der virkelig giver dig glæde og mening. For mange fører det til en mere bevidst søgen efter ikigai, hvor de prioriterer det, der virkelig tæller.

Giv plads til ikigai-refleksion

For at navigere i disse fire årsager er det vigtigt, at du er åben for selverkendelse, og du er modig nok til at foretage de nødvendige ændringer, hvis dit ikigai har ændret sig.

Det er derfor en god idé, at du løbende genbesøger dit ikigai. Ikke dagligt, ugentligt eller månedligt, men måske en gang om året. Her kan du overveje disse spørgsmål:

  • Er der noget i dit liv eller i verden omkring dig, der har ændret sig drastisk?
  • Har du fået nye interesser eller drømme det seneste år?
  • Vil du det samme i dag, som da du var yngre?

Du er den bedste til at besvare disse spørgsmål. Af og til kører vi på automatpilot. Det gælder både i hverdagens små tildragelser, men nogle gange også i forhold til tilværelsens store spørgsmål. Derfor er det godt at standse op. Er det stadig karrieren, at eje det store hus eller at køre i en dyr bil, der er drivkraften? Har dine prioritere ændret sig? Drømmer du snarere om et lille hus på landet og et liv i roligt tempo end at opnå den næste forfremmelse på jobbet?

Det ene er ikke bedre end det andet. Nogle vil sige karrieren, og andre vil sige huset på landet. Det er helt fint, og spørgsmålet er snarere, om de ting du arbejder dig henimod, er i tråd med det, du drømmer om og gerne vil opnå i dag, eller om det er i tråd med det, en tidligere version af dig selv ønskede?

Måske er det tid til, at du finder et nyt ikigai, måske ikke. Men giv dig selv den gave at gøre overvejelsen. Den vil give dig fastere grund under fødderne, uanset om du går i den ene eller den anden retning.


Få mere inspiration med bogen ”100 ideer til ChatGPT som personlig coach”

Hvis du gerne vil vide mere om ikigai, og hvordan du kan bruge tankerne om ikigai i dit eget liv, kan det være en god idé at spørge samtalerobotten ChatGPT til råds. Ikke som en erstatning for rigtige mennesker, men som et værdifuldt supplement, du kan få glæde af.

I bogen 100 ideer til ChatGPT som personlig coach, får du masser af praktisk inspiration til, hvordan du kan bruge værktøjet til at berige dit liv, uden det svækker de personlige relationer. Bogen er ude som paperback og som e-bog, og du får den billigst her.