I dag skal vi finde inspiration i en gammel italiensk økonom, der hed Vilfredo Pareto. De indsigter han nåede frem til for mere end 100 år siden, er særdeles brugbare i dag. De kan hjælpe os til at skelne mellem det, der er vigtigt, og det, der er mindre vigtigt. Det, der giver meningsfulde resultater og det, der ikke gør. Det, der gør en positiv forskel og det, der i sidste ende er spildt og unødvendig tid.

I 1906 foretog Vilfredo Pareto en række opsigtsvækkende analyser, der viste, at 80 % af Italiens jord og værdier var ejet af blot 20 % af befolkningen. Det fik ham til at formulere det, vi i dag kender som 80/20-princippet eller Pareto-princippet. Det går kort sagt ud på, at 80 % af konsekvenserne inden for et område skyldes 20 % af årsagerne.

Et princip til alle aspekter af livet

Det er et princip, der ikke bare dækker økonomi og indkomstfordeling, men som har vist sig at anvendeligt på også de mere personlige områder af livet. Måske kommer 80 % af dine arbejdsresultater fra 20 % af din tid. Måske kommer 80 % af dine virkelig gode oplevelser med andre mennesker fra 20 % af dine relationer. Hvis du øver dig i at identificere de kritiske 20 % og fokusere på dem, kan du bruge din tid bedre og mere meningsfuldt, skabe resultater og i det hele taget bevæge dig fremad på en måde, der føles rigtig for dig.

Jeg har selv haft stor glæde af at anvende 80/20-princippet, og jeg forsøger at lave en 80/20-analyse af både mit arbejdsliv og mit privatliv en gang om året. I år har det blandt andet ført til, at jeg konstaterede, at jeg savnede tid til at skrive, så nu er jeg i gang med både at skrive en ny bog og lave ghostwriting for andre, mens jeg til gengæld bruger mindre tid på at udvikle nye kurser fysisk og online, og jeg bruger mindre tid på 20 Skridts tilstedeværelse på de sociale medier.

6 ideer til, hvordan du kan bruge 80/20-princippet

80/20-princippet bliver nogle gange tolket i retning af, at det kun handler om at blive mere effektiv og skabe økonomiske resultater. Det kan være en del af det, og kan det hjælpe med at betale huslejen, er det kun fint, men for mig handler princippet lige så meget om det personlige. Om at blive klogere på, hvad der gør en glad, hvad der føjer mening til vores dage, og om de handlinger vi foretager hver eneste dag, er i overensstemmelse med den retning, vi ønsker at bevæge os i.

Det er værdifuldt, og derfor får du her seks praktiske ideer til, hvordan du kan bruge Pareto-princippet i dit eget liv.

1) Identificér dine ”20 %”-aktiviteter

Hvad giver mest trivsel, succes og glæde i dit liv? Hvilke aktiviteter giver dig, de bedste resultater – også i forhold til din mentale tilstand? Start med at identificere hvilke handlinger og aktiviteter i dit liv, der gør dig virkelig glad, opleves som meningsfulde og giver dig en følelse af, at du bevæger dig fremad. Skriv dem ned.

2) Prioritér dine ”20%”-aktiviteter

Når du har identificeret, hvilke aktiviteter og handlinger, som gør dig glad, og som du har succes med, så er det næste naturlige skridt at prioritere dem. Kan du bruge tid på dem hver dag? Gør du det, så bliver du ikke alene mere produktiv, men du bliver også mere glad og tilfreds.

3) Minimér ”80%”-aktiviteterne

De 80 % er de ting, som fylder meget i din hverdag, men som ikke bidrager ret meget til din livstilfredshed eller dine resultater. Du kan næppe fjerne dem helt og holdent, men du kan godt minimere dem. Hvad kan du eliminere? Er der noget, du kan uddelegere, eller kan du i det mindste bruge mindre tid på dem?

Et godt eksempel er sociale medier. Adskillige forskningsundersøgelser viser, at mennesker bliver ulykkelige af at bruge tid på dem, mens de omvendt bliver lykkelige af at have gode oplevelser med mennesker, de holder af. Så kan man måske vælge at bruge mindre tid på det ene og mere tid på det andet?

4) Brug 80/20-princippet til at håndtere stress

Hvis du føler dig overvældet eller stresset, så prøv at identificere de kilder, der udløser mest stress. Hvis du først identificerer de 20 % af de stressorer, der udløser 80 % af din stress, har du langt bedre mulighed for at forebygge, håndtere og eliminere dem.

5) Brug 80/20-princippet til personlig udvikling

Hvad er de 20 % af bøger, podcasts, nyhedsbreve, kurser eller andre læringsressourcer, der bidrager med 80 % af din viden og vækst? Find frem til hvilke ressourcer, det er og brug din tid på dem, mens du samtidig eliminerer de informationskilder, der er unødigt tidsspilde eller måske ligefrem gør dig urolig, angst eller deprimeret.

6) Tag små skridt

Husk, det altid er okay at tage små skridt. Du behøver ikke at lave en 80/20-analyse af dit liv og karriere hver eneste uge. Du kan ikke ændre alt på én gang, og de gode forandringer tager tid. Men lav en enkelt 80/20-analyse og vælg ud fra den én ting i dit liv, som du vil fokusere på. Det kan for eksempel være ”flere oplevelser med mine venner” eller ”brug mindre tid på at skrive og besvare mails sent om aftenen”. Vær tålmodig og konsistent og så vil du over tid opleve store, positive forandringer.

Start med at stille dig selv disse tre spørgsmål

Det behøver ikke være kompliceret at lave din egen 80/20-analyse. Du kan starte med at stille dig selv disse tre spørgsmål:

Hvad gør dig virkelig glad?

Hvad dræner dig for energi, og som du bruger meget tid på uden at opnå resultater?

Hvordan kan du gøre mere af det, der gør dig glad, og mindre af det, der dræner dig?

80/20-princippet er et værktøj, der hjælper dig til at fokusere på det, der virkelig betyder noget. Det er helt okay at være der, hvor du er nu, men det er også okay, at du arbejder dig hen mod det sted, hvor du gerne vil være. På den rejse kan Vilfredo Pareto og hans 80/20-princip blive din vigtige følgesvend.


Lån bøger gratis på eReolen

Livseksperimenter

Livseksperimenter – en ukonventionel guide til et frit og kreativt liv

Denne bog giver dig motivation og praktiske tips til at gå en anden vej i tilværelsen. Dermed får du inspiration til at begynde igen og leve et liv med mening, kreativitet og balance.

Slow living – sænk tempoet og lev et liv med mening

Her er en lettilgængelig håndbog til dig, der vil leve langsomt og enkelt. Du får en introduktion til den verdensomspændende langsombevægelse og et væld af praktiske tips til slow living. Bogen kan lånes både som e-bog og lydbog.

Slow living bog

Søndagslisten

Bliv mindet om at leve det enkle og mere meningsfulde liv, hver søndag.