Den her er en klassiker, alle lærere kan nikke genkendende til:

Klassen er urolig! Der er larm, småsnak og lige meget, hvad du gør, så har du ikke alle dine elevers opmærksomhed.

Måske kan du få nogens opmærksomhed, mens andre elever bliver ved med at snakke. Andre igen er måske nok rolige, men er åbenlyst mere optagede af, hvad der foregår på deres mobiltelefon eller laptop end af at lytte til dine velforberedte guldkorn. Det sidste er også en form for uro, og den har det med at sprede sig som en bacille.

En velkendt situation

Det er en normal situation, en som alle undervisere på alle niveauer kommer ud for fra tid til anden. Samtidig kan det være enormt frustrerende. Som lærer forsøger man sit bedste. Man vil gerne lykkes med sin undervisning og give eleverne et udbytte, som de kan tage med sig i livet. Nogle dage mødes man bare med manglende motivation og fokus fra elevernes side, og man oplever den irriterende støj i klasseværelset. Det er et vilkår i jobbet, og alle dage kan ikke være lige gode. Alligevel er det i sådanne situationer, at det føles meget frustrerende at være lærer. Så er jobbet utaknemmeligt.

Hvorfor opstår støjen?

Når man oplever støj i sin undervisning, er det vigtigt at gå et spadestik dybere og stille sig selv dette spørgsmål:

                      Hvorfor er der støj i mine timer?

Det kan der være mange grunde til, og de handler ikke altid om dig. Måske underviser du i matematik eller samfundsfag, og stoffet er svært og abstrakt for eleverne. Det kan udløse støj. Det kan også være, at eleverne mangler den nødvendige forforståelse til at få noget ud af undervisningen, eller du kan huske dig selv på, at de to støjende drenge nede bagved kommer fra brudte hjem, og har en vanskelig hverdag, der gør, at de ikke kan koncentrere sig ret længe ad gangen.

Du kan utvivlsomt finde flere grunde af samme slags, mange undervisere er gode til det, og de er ikke forkerte, men de løser ikke problemet: De får ikke støjen i din undervisning til at forsvinde. Uanset, hvor uretfærdigt det kan være, er det stadig dig, der står med udfordringen og har ansvaret for at løse den.

Derfor er det en bedre strategi, at minde sig selv om noget helt grundlæggende:

                      Den bedste forudsætning for ro i timen er, at eleverne ikke keder sig.

Har du en time, hvor tingene flyder, og hvor du og dine elever er i flow (læs mere om flow i undervisningen i denne bog), er du næsten sikker på at have reduceret dine problemer med at skabe ro til et meget overskueligt niveau. Eleverne er optagede af det faglige og ser en fordel i at opretholde koncentration og fokus i klasserummet. Derfor handler det at reducere støj i undervisningen ikke om at udtænke tiltag til disciplin og sanktioner, men først og fremmest om at planlægge og strukturere en undervisning dine elever finder spændende og relevant. Gode strategier til at gøre det, indebærer:

  • At du ved timens begyndelse giver eleverne et tydeligt program for, hvad der skal ske – herunder gør målene tydelige.
  • At du indlægger løbende opsamlinger og korte deadlines, så alle elever er med i processen.
  • At du med dit sprog demonstrerer, at du befinder dig på elevernes og ikke din egen banehalvdel.
  • At du bruger din viden om dine elever, og hvad der optager dem, når du planlægger din undervisning.
  • At du taler om, hvilke positive ting der kommer ud af det for eleverne, hvis I når jeres mål for timen.
  • At du demonstrerer, at du ved, hvad der skal ske, at du er er tydelig i din kommunikation, og du holder dig til din overordnede plan.

4 konkrete skridt til at undgå støj i undervisningen

Ovenstående principper er solide og gode, og hvis du yderligere vil reducere støj i undervisningen, kan du gøre følgende:

  1. Næste gang, du har en urolig elev, så giv hende et styret valg. Sig for eksempel: Emma, vil du lægge din mobiltelefon ned i din taske eller op på mit bord? Du opnår den ønskede effekt, at telefonen kommer væk, men eleven får samtidig en opfattelse af at have truffet en aktiv, selvstændig beslutning herom.
  2. Overvej de lektioner, du skal have i morgen. Planlæg nøjagtigt, hvad du vil sige til eleverne, når du indleder hver lektion. Fortæl dem præcis, hvad programmet er, og hvad der er målet med det. Overvej, om du kan mærke en forskel i forhold til det sædvanlige støjniveau.
  3. Næste gang, du skal bede en eller flere elever om at dæmpe sig, så prøv at anvende positive vendinger og ros dem for deres talelyst og kommunikationsevner, mens du understreger vigtigheden af, at der nu kommer ro i lokalet.
  4. Lav en liste med de ti seneste eksempler på unødig støj i din undervisning. Er det faglig støj, der har taget afsæt i faglige problemstillinger i undervisningen, eller er det anden, mere unødig støj? Prøv at rubricere hver enkelt af de ti eksempler som faglig støj eller anden støj. Hvad er der mest af, og hvad siger det om din undervisning? Find de seneste tre eksempler, og skriv ned, hvordan du kunne have løst hver enkelt af dem. Jeg garanter, at du vil huske disse løsningsforslag næste gang du står i en tilsvarende situation.

Vil du have flere ideer?

I bogen Om at undervise – 20 skridt til at blive en bedre lærer får du en lang række konkrete idéer til, hvordan du kan tilrettelægge varieret undervisning, arbejde med classroom management, flow og andre gode ting, der reducerer støj i undervisningen.

Søndagslisten

Bliv mindet om at leve det enkle og mere meningsfulde liv, hver søndag.