En af mine inspirationskilder er den amerikanske professor og forfatter Cal Newport, som har skrevet bøgerne Arbejd dybt og Digital minimalisme. Senest har han i en artikel i The New Yorker, introduceret et nyt begreb, som jeg tror er vigtigt, og som kommer til at fylde mere i fremtiden. Det begreb er slow productivity, som også er titlen på Cal Newports kommende bog, der udkommer senere i 2024.

Umiddelbart lyder langsom produktivitet som en selvmodsigelse. Handler produktivitet nemlig ikke om at være effektiv og nå så meget som muligt så hurtigt som muligt?

Her ville Cal Newport svare nej. Det er der flere grunde til. For det første er det hurtige ikke altid det rigtige. For det andet leverer vi ikke vores bedste arbejde, når vi altid skal skynde os og er under pres. For det tredje er der konteksten. Som det fremgår af Cal Newports artikel, er der et væld af forskning og data, der klart dokumenterer, at flere og flere rammes af stress og udbrændthed som følge af et alt for presset arbejdsliv.

Det er uholdbart, og der er brug for et alternativ. Det alternativ kan være langsom produktivitet.

Hvad er slow productivity?

I sin artikel og kommende bog tager Cal Newport afsæt i de tanker om slow work, som den internationale langsombevægelse med forfatteren Carl Honoré i spidsen har formet. En af disse tanker går ud på, at vi simpelthen skal arbejde færre timer. Det vil give mere ro og mindre stress, ligesom færre arbejdstimer globalt set vil resultere i et mindsket klimaaftryk og en mindre belastning af kloden i det hele taget.

Cal Newport anerkender, at der er dokumenterede gode resultater med for eksempel en fire-dages arbejdsuge, ligesom visse overbelastede faggrupper som sundhedspersonale og lærere åbenlyst har brug for at arbejde mindre (for en god ordens skyld skal det nævnes, at han tager udgangspunkt i en amerikansk kontekst).

Samtidig er han dog også skeptisk over for, om det at nedsætte antallet af arbejdstimer i sig selv løser problemerne med overvældelse, stress og udbrændthed. Som han nævner, så kan det blive endnu mere stressende, hvis man har færre dage eller timer til rådighed for at løse de samme arbejdsopgaver. Det fører ham naturligt videre til det, der er kernen i slow productivity, og som jeg for tiden tænker meget over.

Det handler om arbejdsmængden.

Med mængden mener Cal Newport det samlede antal opgaver, som vi forventes at løse – fra de helt små som at besvare en mail til de helt store som at gennemføre et omfattende projekt på jobbet. For langt de fleste er selve opgavemængden vokset i de senere år, og når der passeres en vis grænse, så bliver den samlede volumen så stor, at den bliver ubærligt stressende.

Husk på, at jo større opgavemængde jo mere kommunikation følger der også med. Vi skal informere, kommunikere og orientere digitalt og fysisk til flere og flere mennesker. Det belaster os yderligere, og den akkumulerede mængde bliver for voldsom og fører til stress og udbrændthed.

Enkelt at sige, svært at gøre

Slow productivity handler altså om, at vi skal reducere mængden af arbejdsopgaver. Det centrale mål med den langsomme produktivitet bliver at beholde den enkelte medarbejders opgavemængde på et bæredygtigt niveau. Nogle vil hævde at det vil svække en virksomheds konkurrenceevne eller en organisations effektivitet, men der er en lang række positive effekter, der er værd at tage med. Det vil nedbringe sygefraværet, og det vil øge kvaliteten af det arbejde, der leveres. En nedsættelse af arbejdsmængden vil sænke arbejdsdagens tempo generelt, og det vil føre til dybere, mere fokuseret og bedre arbejde.

Jeg er grundlæggende enig. Hvis vi skal komme stress- og udbrændthedsepidemi til livs, skal vi reducere vores samlede arbejdsmængde. Selv tænker jeg en del over det. Efter nogle økonomisk hårde corona-år som soloselvstændig, har jeg det sidste års tid taget en del ekstra opgaver ind, for eksempel ghostwriting for privatkunder og virksomheder.

Det har været fint, men jeg mærker tydeligt, at der også er en omkostning, som ikke passer godt til slow-principperne. Flere opgaver er ikke bare arbejdet i sig selv, det er også flere møder, flere skrivelser frem og tilbage og flere ting hjernen skal forholde sig til. Efter at have læst Cal Newports tanker om den langsomme produktivitet har jeg virkelig som intention at reducere min opgavemængde det kommende år – også selvom det betyder mindre indtjening.

Samtidig synes jeg, at det er svært. Det er meget nemmere at sige ja end nej til opgaver. Og jeg er endda i en enkeltmandsvirksomhed, hvor der kun er mig. Hvordan lykkes man med langsom produktivitet, hvis man er et sted, hvor der er kolleger, ledere, bestyrelse og eksterne interessenter at tage hensyn til? Hvordan reducerer man så opgavemængden?

De første skridt i retning af slow productivity

Som nævnt er Cal Newports bog ikke udkommet endnu, og jeg glæder mig virkelig til at høre hans svar på disse spørgsmål. Jeg er helt enig i retningen, men hvordan gør vi det i praksis?

I sin artikel peger han på, at det er vigtigt, at man på den enkelte arbejdsplads, udvikler systemer til at have et overblik over de opgaver, der endnu ikke er igangsat, at man prioriterer mere og erkender at nogle opgaver er vigtigere end andre.

For min egen regning vil jeg her til sidst give nogle bud på de første skridt, du kan tage i retning af slow productivity. Det er ting, som er gode for dig at overveje individuelt, men i høj grad også tale med kolleger og ledere om, især hvis du er i en større organisation eller din autonomi i dit arbejdsliv er begrænset.

  • Kan du starte med at skrive alle dine arbejdsopgaver ned? Hvilke er vigtige, og hvilke er ikke strengt nødvendige?
  • Kan du fokusere på én ting ad gangen og vente med resten?
  • Kan du stille dig selv spørgsmålet: Hvad er det vigtigste?
  • Kan du spørge dine kolleger og leder om det samme?
  • Kan I på din arbejdsplads tale om, hvordan I reducerer mængden af opgaver, så I får tid og luft til det centrale uden at brænde ud?
  • Hvad kan I vælge fra på din arbejdsplads? Kan I træffe de svære beslutninger, om hvad I ikke skal gøre?
  • Hvordan kan I skabe en kultur, der favner langsom produktivitet?
  • Hvad er det vigtigste i dit liv?

Det er nemmere at øge mængden af opgaver end at reducere den, men ligesom Cal Newport er jeg overbevist om, at vi skal lykkes med det, hvis vi vil have et mere bæredygtigt arbejdsliv. Vi kommer ikke i mål med slow productivity fra det ene øjeblik til det andet, men spørgsmålene herover kan være et startpunkt. Måske kan de hjælpe en sundere og mere slow arbejdskultur på vej.


Slow living – sænk tempoet og lev et liv med mening

Her er en lettilgængelig håndbog til dig, der vil leve langsomt og enkelt. Du får en introduktion til den verdensomspændende langsombevægelse og et væld af praktiske tips til slow living. Bogen kan lånes både som e-bog og lydbog.

Slow living bog
Livseksperimenter

Livseksperimenter – en ukonventionel guide til et frit og kreativt liv

Denne bog giver dig motivation og praktiske tips til at gå en anden vej i tilværelsen. Dermed får du inspiration til at begynde igen og leve et liv med mening, kreativitet og balance.

Søndagslisten

Bliv mindet om at leve det enkle og mere meningsfulde liv, hver søndag.