Microsofts grundlægger, den amerikanske iværksætter, filantrop og rigmand, Bill Gates, har en interessant vane: To gange om året isolerer han sig fuldkommen fra omverdenen og gennemfører det, han kalder for tænkeuger.

Bill Gates’ tænkeuger foregår i en hytte, der ligger i en skov i det nordvestlige USA. Her er han isoleret fra internet, familie, venner og medarbejdere. Den eneste person han møder, er en medhjælper, der to gange om dagen kommer forbi med et simpelt måltid til ham. Ellers er han alene.

Disse tænkeuger involverer en hel masse læsning af gode, relevante bøger. Endvidere involverer ugerne en masse tænkning, som han nedfælder i notater, og som bliver til konkrete ideer, som han kan bringe videre til sin virksomhed, sit arbejdsliv og til sit personlige liv. Du kan læse lidt mere om hans tænkeuger i denne engelsksprogede artikel.

Hvad hvis vi alle havde en tænkeuge?

Man kan mene meget om Microsoft, milliardærer og multinationale virksomheder, men jeg kan utrolig godt lide tanken om disse tænkeuger. Der er flere eksempler på, hvordan Bill Gates i disse tænkeuger er nået frem til ideer og indsigter, der har betydning for den måde, vi alle sammen bruger teknologi på. Det viser potentialet i, hvad der kan ske, hvis vi giver os selv lov til at arbejde dybt og fokuseret. Alt for ofte gør vi det modsatte: Vi tænker og arbejder overfladisk og distraheret.

Jeg har derfor en vision for 2019, som jeg gerne vil bringe til torvs. Der skal jo snart være folketingsvalg, og hvis der er en politiker, der læser med, er der her en idé lige til at tage med i valgkampen!

Gør to årlige tænkeuger obligatoriske for alle danskere – på statens regning!

Tænk, hvor meget mindre stressede folk ville blive! Tænk, hvor mange gode ideer til gavn for fællesskabet sådanne tænkeuger kunne generere! Tænk, hvordan vi alle sammen ville kunne falde til ro og få vores tanker på plads!

Det ville være godt for den enkelte, for virksomheder og offentlige institutioner, for hele vores fællesskab.

Hvis du gerne vil lave en tænkeuge – men finder det svært i en travl hverdag

Indrømmet, det er en idé, der naturligvis aldrig bliver til noget. Man vil sige, at det er urealistisk, for dyrt, at staten ikke skal bestemme over folks tid. Den slags argumenter. Det betyder bare ikke, at ideen er dårlig, eller at vi ikke hver især kan lade os inspirere af den.

Imidlertid kan vi ikke alle sammen gøre ligesom Bill Gates. Måske har vi ikke lige en hytte i en skov tæt ved Stillehavet, måske kan vi ikke tage en uge fri. Der er aftaler og forpligtigelser. Jeg tror, vi – i hvert fald i en periode – kan rydde ud i de forpligtigelser, så vi får tid til at tænke, men det kan måske ikke lade sig gøre 100 %. Hvad gør man så?

Kan du ikke låne et sommerhus og isolere dig i næste uge, så er der her en række ideer til, hvordan du kan forene konceptet om en tænkeuge med en dansk hverdag.

Ideer til at tænke i en travl hverdag

  • Start med at holde en tænkeweekend, hvis muligt et andet sted end i dit hjem. Læs bøger, tag notater, gå ture og få ideer til din tilværelse i 2019.
  • Stå op klokken 5 hver morgen og brug to timer på at læse og tænke, inden du går i gang med dagens dont.
  • Spørg dig selv, hvad der er det vildt vigtige i dit liv. Sid ved et skrivebord nogle timer en aften, drik et glas portvin, lyt til god musik og skriv et svar på dette spørgsmål. Det må gerne fylde nogle sider. Skriv i hånden.
  • Tag en uges pause fra de sociale medier. Det kan du altid gøre, det er blot at beslutte at gøre det, også selvom det er blevet en vane.
  • Find et nyt sted at tænke. Ofte får vi ideer og tænker nye tanker, når vi løsrives fra det vante. Kan du flytte til et andet skrivebord på jobbet eller sætte dig et andet sted i kantinen? Kan du tilbringe nogle timer på læsepladserne på dit lokale bibliotek i stedet for sofaen derhjemme?
  • Tal med dine nærmeste om at du gerne vil isolere dig en uge. Kan det ikke lade sig gøre, så aftal, at du gør det hver aften i en uge.
  • Find eller køb 4 gode fagbøger som du sætter dig for, at du vil læse inden januars udgang. Skriv 2-3 sider om hver bog, hvor du opsummerer de vigtigste pointer, og også skriver hvordan du vil tage den viden, du har tilegnet dig med ud i din hverdag. Print det, du har skrevet, ud og sæt det i en mappe, du kalder for TANKER.

Lad dit kommende år blive fordybelsens år

Jeg stødte for første gang på Bill Gates’ tænkeuger, da jeg læste Cal Newports bog Deep Work, som er inspirerende og anbefalelsesværdig. Du kan også læse om det danske udtryk dybt arbejde i bogen Slow living – sænk tempoet og lev et liv med mening, hvor der er et essay om netop dette emne.

I en tid som mange af os oplever, som hastig, forvirrende og kompleks, tror jeg mange af os kan have stor glæde af at tænke og fordybe os lidt mere. Måske er en tænkeuge ikke til at realisere lige i morgen tidlig, men måske kan du gøre dagen i dag til din tænkedag? Jeg tror ikke, at du vil fortryde det.


Første anmeldelse af Slow living – sænk tempoet og lev et liv med mening

Det har taget lidt tid, men i sidste uge modtog jeg den vigtige lektørudtalelse fra DBC om bogen “Slow living – sænk tempoet og lev et liv med mening.” Heldigvis er den er rigtig, rigtig fin. Man må kun citere i begrænset omfang, men der står, at “Ole Ditlev Nielsen skriver levende og personligt”, og så er der den fine konklusion i billedet herunder. Det er den første professionelle anmeldelse af bogen, som du kan se mere om her.

Lektør slow living